خانه / مالتی کوپلر / باند باریک

باند باریک

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-1504A

FAN-MC-1504A

 ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 150MHz-155MHz قابلیت اتصال هم زمان کانال RX چهار سامانه تکرار کننده به یک آنتن. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . جریان مصرفی کم حدود 70mA . حداکثر عدم تعادل در دامنه خروجی کمتر از 2dB در باند عبور.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-4106B

4106B

ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 410MHz-415MHz  قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . امکان استفاده از تغذیه برق شهر. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-4056A

4056A

 ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 405MHz-410MHz    قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . امکان استفاده از تغذیه برق شهر. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-3546A

3546A

ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 354MHz-362MHz  قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . امکان استفاده از تغذیه برق شهر. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-1456A

1456A

 ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 145MHz-150MHz    قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود11VDC تا 24VDC . امکان استفاده از تغذیه برق شهر. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-3548A

FAN-MC-3548A

 ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 354MHz-362MHz قابلیت اتصال هم زمان هشت سامانه به یک واحد آنتن گیرنده مستقل. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد. مجهز به Bias-T جهت  راه اندازی آنتن فعال.

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-4506A

4506A

 ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 445MHz-455MHz قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد. مجهز به Bias-T جهت  راه اندازی آنتن فعال یا کامباینر مدل FAN-COM-4506A

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-4356A

4356A

 ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 400MHz-470MHz قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد. مجهز به Bias-T جهت  راه اندازی آنتن فعال یا کامباینر مدل FAN-COM-4356A

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-4106A

4106A

 ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 405MHz-415MHz قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد. مجهز به Bias-T جهت  راه اندازی آنتن فعال یا کامباینر مدل FAN-COM-4106A

ادامه نوشته »

مالتی کوپلر باند باریک مدل FAN-MC-3658A

3658A

 ویژگیهای محصول: باند فرکانسی 365MHz-370MHz قابلیت اتصال هم زمان هشت سامانه به یک واحد آنتن مستقل. ساب رک 19 اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رک‌های استاندارد. مجهز به Bias-T جهت  راه اندازی آنتن فعال یا کامباینر مدل FAN-COM-3656A

ادامه نوشته »